Subscribe to our newsletter

Taal

Maritieme Evert Moll

Maritieme Evert Moll - Lyklema Fine Art

Evert Moll (Voorburg 1878 - 1955 Den Haag) werd vooral bekend door zijn ruim duizend afbeeldingen van de Rotterdamse haven, die hij in de jaren twintig en dertig schilderde. Bruggen, kades en de dynamiek van de haven rond de Nieuwe Maas dienden als inspiratiebron. Zo legt hij op subtiele wijze de maritieme ontwikkeling aan het begin van de 20e eeuw vast. De drukte in een haven, de activiteit van de enorme zeeschepen en de voortschrijdende technologie fascineren hem eindeloos. Hij hield van de wind, de geur van het water en de stookolie van de scheepsmotoren. Ook zijn werken gemaakt in de haven van Scheveningen zijn prachtig. Daarnaast blonk hij uit in vele andere genres. Ook schilderde hij stadsgezichten en landschappen met of vanaf het water. Samen met de kleurrijke bloemstillevens vormen ze de andere helft van zijn omvangrijke oeuvre.

 

Evert Moll was autodidact en aanhanger van de Haagse School, maar kreeg advies van Willem Maris en Willem Roelofs. Hij was bevriend met Albert Roelofs, vandaar ook zijn goede kennis met Willem Roelofs. Het huis van Roelofs was een ontmoetingsplaats voor kunstenaars die begin twintigste eeuw de toon zetten voor het kunstklimaat. Hoewel dit een grote invloed had op de manier waarop de impressionist Moll werkte, beperkte het de ontwikkeling van zijn werkstijl niet. Aanvankelijk gebruikte hij een sober kleurenpalet en bracht hij brede penseelstreken aan in zijn schilderijen. Naarmate hij ouder werd, veranderde dit in een gevarieerder kleurgebruik en een gedetailleerdere penseelstreek. Maar Moll zou nooit een radicale vernieuwer worden.

Moll schilderde voornamelijk buiten. Hij zat aan de waterkant met zijn klapstoel en de krant op schoot. Veel van zijn werken zijn even groot: 19 bij 31 centimeter, precies zo groot als zijn schilderskist, die hij als ‘onderzetter’ gebruikte. Deze panelen dienden vaak als model voor de grotere werken die in zijn atelier ontstonden. Tussen 1895 en 1930 woonde en werkte hij in Voorburg, Londen, Parijs, Den Haag en Rotterdam. Daarna vestigde hij zich definitief in Den Haag.

Hij werkte vaak voor kunsthandelaren in de Verenigde Staten en Canada. Werken van Evert Moll zijn opgenomen in de collectie van het Rijksmuseum, het Zuiderzeemuseum en Museum Boymans-van Beuningen. Hij was lid van de Pulchri Studio en werkte zowel als schilder als als kunsthandelaar.

Toevluchtsoord
Haven Rotterdam
Almelose Haven
Bloemstilleven
Vorig artikel Volgend artikel