Subscribe to our newsletter

Taal

Willy Sluiter

Willy Sluiter - Lyklema Fine Art

Sluiter (Amersfoort 1873 - Den Haag 1949) was lid van de predikanten en familie gegroeid op in Heerenveen (tot 1883) en Zwijndrecht (vanaf 1883) als zoon van een notaris. Van 1891 tot 1894 was hij leerling aan de Rotterdamse Academie en daarna aan de Haagse Academie. Gentleman Sluiter was lid van een aantal kunstgenootschappen, onder andere van Pictura in Dordrecht, Arti et Amicitiae te Amsterdam en Pulchri Studio te Den Haag; voor die laatste was hij functionele zelfs voorzitter. Hij woonde en werkte in Zwijndrecht, Dordrecht, Rotterdam tot 1894. Daarna van 1894 tot 1897 in Scheveningen.

Zelfportret

Hij kwam zich tegen tot een schilder en tekenaar van politieke prenten, maakte affiches, reclametekeningen en was ontwerper voor boekomslagen. Hij was een getalenteerde tekenaar en goed in staat om mensen vlot en raak te typen.Hij volgde en absorbeerde de grote kunststromingen in zijn tijd paste het in zijn werk toe. Sluiter, door zijn biografie van de 'Gentleman-kunstenaar' genoemd, kwam voort uit een welgesteld gezin. Zijn opvoeding en persoonlijke connecties zullen hem hebben geholpen bij het vergaren van opdrachten. Zijn inzet voor de cultuur in de brede zin en zijn kunde deed de rest.

Hij ontmoette in 1901 Agatha van Nievervaart en ging wonen in Katwijk; uit dit huwelijk werd dochter Johanna geboren. Willy Sluiter schilderde in Katwijk veel strand- en zeegezichten met vissers en schelpenvissers. Zijn palet is lichter en kleurrijker dan de Haagse School en laat veel menselijke activiteiten zien. Willy was ook zeer actief in het culturele leven in Katwijk samen met onder andere Fokko Tadema, Jan Toorop en Gerhard Morgenstjerne Munthe. In Katwijk ontmoette hij ook de Duitse schilder Hans von Bartels (1856-1913), met wie een vriendschap ontstond. Von Bartels stimuleerde Willy om vrijer en krachtiger te gaan schilderen. In diezelfde tijd maakte Sluiter ook affiches voor de Nederlandse Spoorwegen. Hij bevat een heel eigen stijl met zwarte contouren en frisse kleuren en een aanzienlijke dosis humor.

Sluiter Hille Butler
Hille Boter

Rond 1910 verhuisde hij met zijn gezin naar Laren en bouwde weer een eigen huis Rust Roest omdat het traditionele vissersleven verdwijnt en dochter Jopie een functionele gezondheid heeft. Ook daar speelde hij een prominente rol in het culturele leven rondom Hotel Hamdorff . Toch was vooral Volendam en niet Laren in deze jaren de grote inspiratiebron voor Sluiter. Standplaats was vaak hotel Spaander te Volemdam, waar kunstenaars uit binnen- en buitenland logeerden en genoot met hen van de feesten en kermissen die er plaatsvonden. De onderwerpen voor de schilderijen kwamen vaak uit het mondaine leven en het strand- en vissersleven. Voor de 'hogere kringen' was hij een gezocht portretschilder. Het Volendamse model Hille Butter werd meermalen door hem vastgelegd. Sluiter verwierf grote bekendheid als maker van politieke prenten, affiches en karikaturen.

Vissersboot in de Branding

Het gezin vertrok vervolgens in 1916 naar Den Haag. Willy Sluiter is inmiddels een gevestigde kunstenaar en een bekende illustrator van boeken, affiches en kalenders. Zijn brood verdienen is dan ook eenvoudig. Hij is een veelgevraagde portrettist en bevindt zich graag in de Haagse welgestelde kringen en mag meerdere leden van het Nederlandse koningshuis portretteren. In afwachting tot zijn tijdgenoot Piet van der Hem waren het echter geen officiële staatsportretten. Daarnaast legt hij dominant het alledaagse leven langs de kust van Scheveningen uitgestrekt. Strandvertier en flaneren langs de Scheveningse boulevard nemen de plaats in van het vissersleven dat hem voorheen zo aansprak.

Wilhelmina Bevrijdingsmuseum

Wilhelmina - Nu in het Bevrijdingsmuseum

Sluiter significante betekenis van het Franse impressionisme en post-impressionisme de geniale Toulouse-Lautrec. We vinden al deze aspecten, vaak doorspekt met een groot gevoel voor humor, terug in zijn rake schetsen en tekeningen en in zijn geschilderde werk. In het gevarieerde oeuvre van Sluiter zijn de beide invloeden van de Haagse School en de Amsterdamse impressionisten niet te moeilijk. Zo is zijn bewondering voor BJ Blommers en Jozef Israëls zichtbaar in zijn kleurgebruik en penseelvoering. Zijn onderwerpkeuzes, die langzaamaan verplaatst naar de stad en het moderne leven, verraden de invloed van Amsterdamse impressionisten.

Design Museum Huis Dedel

Naast Nederlandse verenigingen wordt Willy Sluiter ook lid van de Pastel Society London en de Society of American Illustrators. Hij heeft vele prijzen gewonnen, waaronder zilveren medailles uit Amsterdam en St. Louis (Verenigde Staten). In vele musea is zijn werk te bewonderen ondermeer in het Singer, Katwijks Museum en Dodrechts Museum.

Vorig artikel Volgend artikel