Subscribe to our newsletter

Language

Geliefde W.B. Tholen

Geliefde W.B. Tholen - Lyklema Fine Art

Willem Bastiaan Tholen (Amsterdam 1860-1931 Den Haag) was een zoon van een kunstschilder (en later) kunsthandelaar. Hij groeide op te Kampen in een artistiek milieu en genoot zijn opleiding aan de Rijksakademie in Amsterdam tot leraar tekenen. Daarna verdiepte hij zich aan de Polytechnische School in Delft tot het rechtlijnig tekenen. Hij kreeg onder anderen les van Paul Joseph Constantin Gabriël en Adolf le Comte. Hij werd eerst tekenleraar in Gouda en daarna ondermeer in Kampen, maar echt leuk vond hij het leraarschap niet. Liever schilderde hij zelf en trok erop uit met Paul Gabriel.

Tholen is bekend om zijn waterlandschappen. Hij legt ze in de omgeving van Kampen en Giethoorn vast, vanaf het land, maar ook vanaf het water. In Enkhuizen laat hij zijn Lemsteraak de ‘Eudia’ bouwen, waarmee hij talloze tochten maakt in het Hollandse plas- en rivierenlandschap. Ook is hij bekend om bos-, stads- en strandgezichten in een losse schildertrant en een kleurig, helder palet.  Ook maakt hij vele portretten van de kinderen van Bram Arntzenius als hij op de Ewijkshoeve woont en waar het komen en gaan was van kunstenaars van de Tachtigers. Hier ontmoet hij ook zijn vrouw. 

Hij bouwt met zijn werken voort op het werk van de schilders van de Haagse School, maar hij geeft er zijn eigen draai aan. Zijn werk is kleurrijker en diverser maar weer ingetogener dan de schilders van de Amsterdamse School.

Tholen trouwde in 1886 met 17 jaar jongere Jacoba Suzanna Muller en ze vestigen zich in Den Haag waar hij lid werd van Pulchri Studio. Hij woonde en werkte in Den Haag op de ‘Kanaalvilla’. In Den Haag heeft Tholen een rijk sociaal leven onder de Haagse Schoolschilders als de gebroeders Maris, Jozef Israëls, Mesdag, Bosboom en Mauve. Hij hertrouwde, na het overlijden van Coba, in 1919 met Jonkvrouw Lita de Ranitz. Zijn werk werd in 1903 bekroond met de 'gouden medaille', beschikbaar gesteld door de koningin-moeder Emma. Kunstwerken van de Haagsche School zijn nauwelijks meer te koop en Tholen vult met zijn typerende Hollandse onderwerpen deze leemte zeker met zijn vroegere sprankelende werken uit de 20e eeuw. Werken van Tholen zijn aanwezig in vele musea in Nederland.
Willem Bastiaan Tholen - The Painter Gabriël in his Boat
De schilder Gabriel -1882 -Boymans
Slachterij-1890-RKD
Slachterij-1890-RKD
Schaatsenrijders-1891-RKD
Schaatsenrijders Haagse Bos 1891-RKD
Zelfportret 1895-RKD
Zelfportret 1895 -RKD
1899-Edam-RKD
Edam 1899-RKD
Waterlandschap 1904-RKD
Waterlandschap 1904-RKD
Aan de Sloot - Dordrechts Museum
Aan de Sloot - Dordrechts Museum
(die ooit een tentoonstelling aan hem wijdde met 80 werken (inclusief Etsen))
Winterlandschap 1905-Kroller Muller
Winterlandschap 1905-Kroller Muller
Kroonprinses Juliana 1928-RKD
Kroonprinses Juliana 1928-RKD
 
Previous Article Next Article